Publications - Sophion

GABAA receptor pharmacology evaluted in overexpressing HEK cells and primary astrocytes on QPatch

Author(s): Kim Boddum, Kadla Røskva Rosholm, Linda Blomster, Hervør Lykke Olsen, Naja Møller Sørensen, Göran Mattsson

GABA-A receptor pharmacology evaluated in overexpressing HEK cells and primary astrocytes on QPatch

Author(s): Kim Boddum1, Kadla Røskva Rosholm1, Linda Blomster2, Hervør Lykke Olsen, Naja Møller Sørensen1, Göran Mattsson1